Wwft-check?

Wanneer bent u Wwft compliant

Hoe voldoet u aan de Wwft (Wwft-check)?

Wanneer u als instelling moet voldoen aan de Wwft, bent u verplicht de identiteit van uw klanten vaststellen en nagaan wie de uiteindelijke belanghebbende (ultimate beneficial owner/UBO) van een transactie is. Wanneer u de UBO gevonden heeft moet u controleren of er sancties opgelegd zijn. U bent u ook verplicht om te kijken of de belanghebbende een politiek prominent persoon (Politically Exposed Person/PEP) is.

Het is belangrijk dat u dit onderzoek documenteert. Customer Diligence heeft een oplossing gemaakt waarmee u dit onderzoek op een efficiënte manier kunt uitvoeren en documenteren.

Daarnaast moeten Wwft-plichtige instellingen ongebruikelijke transacties melden aan de FIU-Nederland. Dit zijn transacties die voldoen aan bepaalde indicatoren. De FIU beoordeelt of een transactie inderdaad verdacht is en kan dit vervolgens doorgeven aan een opsporingsdienst.

Wat betekent de Wwft voor uw organisatie?

Het lezen en begrijpen van de wettekst en verschillende leidraden is geen sinecure. Het vertalen van deze informatie naar wat dit in de praktijk betekent kan ook een flinke zoektocht zijn. Voor uw gemak hebben wij een overzichtelijk stappenplan ontwikkeld. Het doorlopen van deze stappen maakt duidelijk of uw organisatie aan de Wwft moet voldoen en wat dit in de praktijk betekent.

wanneer bent u compliant?

Wwft in 10 Stappen

,

Stap 1

,

Stap 2

,

Stap 3

,

Stap 4

#

Stap 5

$

Stap 6

,

Stap 7

,

Stap 8

,

Stap 9

#

Stap 10

Verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie dienen gemeld te worden aan de FIU-Nederland. Het melden van een ongebruikelijke transactie dient binnen veertien dagen plaats te vinden. Het niet melden van ongebruikelijke transacties kan resulteren in maximaal twee jaar gevangenisstraf.
#

Dossier

Alle informatie die voortkomt uit het cliëntenonderzoek dient opgeslagen te worden voor een periode van 60 maanden.

Meer leren over de Wwft?

Download onze gratis Wwft whitepaper