CDD/Wwft e-learning

Eenvoudig voldoen aan de opleidingseis van de Wwft

Wwft-elearning

Opleidingsvereiste Wwft

Volg de e-learning om meer te weten over de Wwft

Professionals in de financiële sector vervullen een belangrijke rol tegen witwassen en terrorismefinanciering. Zij functioneren namelijk als poortwachter. Ongebruikelijke bedrijfsactiviteiten en transacties dienen zij te melden voor nader onderzoek. De maatregelen die zij moeten volgen vanuit de Wwft, helpen bij het identificeren van ongebruikelijke transacties.

Volgens Artikel 35 van de Wwft moeten medewerkers van Wwft-plichtige instellingen op de hoogte zijn en blijven van de bepalingen van de Wwft. Deze medewerkers dienen periodiek training te volgen.

Wie moet de Wwft cursus volgen?

Elke medewerker die betrokken is bij het Customer Due Diligence (CDD) proces dient de cursus jaarlijks te volgen. Beleidsbepalers dienen ook op de hoogte te zijn van de Wwft en de laatste ontwikkelingen. De kennis die beleidsbepalers opdoen bij de cursus dient gebruikt te worden voor het opmaken van het CDD-beleid.

Op de hoogte blijven van wijzigingen in de Wwft

Er vinden continue wijzigingen plaats in de Wwft. Medewerkers die belast zijn met de naleving van de Wwft moeten op de hoogte zijn van de Wwft ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen. De Wwft verplicht daarom ook dat een compliance medewerker jaarlijks een cursus of training doet op gebied van Wwft.

E-learning van Customer Diligence

Wwft e-learning van Customer Diligence

Als specialist op gebied van de Wwft, biedt Customer Diligence u graag een e-learning Wwft aan. Na het afronden van onze e-learning bent u of uw medewerker(s) gewapend tegen Wwft uitdagingen.

Onze e-learning is gericht op beginnende compliance medewerkers. In de e-learning leert de cursist alles over:

N

Inhoud e-learning

  • Anti-witwasrichtlijnen
  • De Financial Action Task Force
  • Cliëntenonderzoek.
  • CDD-risico’s in kaart brengen
  • Reviewen en monitoren
  • Herkennen en melden van ongebruikelijke transacties

Vraag hier de e-learning aan