De Wwft voor administratiekantoren, belastingadviseurs en accountants

Uw partner voor de Wwft

Het inzicht in fiscale informatie maakt u een belangrijke poortwachter op gebied van witwassen en terrorismefinanciering bestrijding.

Waarom zijn Accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren Wwft plichtig?

Accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren vallen onder de werking van de Wwft. Deze financiële instellingen en professionals vervullen een cruciale rol in de maatschappij. U verleent diensten aan klanten met fiscale vragen. Door uw werkzaamheden krijgt u inzicht in transacties, kanalen en mogelijk criminele netwerken.

Wwft voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren

Wwft in de praktijk voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren

Het cliëntenonderzoek begint zodra de klant diensten bij u wilt afnemen. Het Wwft cliëntenonderzoek begint altijd bij identificatie en verificatie. De identificatie en verificatie is van cruciaal belang. Immers wilt u weten voor wie u werkzaamheden doet. De informatie die verkregen is vanuit de identificatie en verificatie dient veilig opgeslagen te worden.

Gaat u werkzaamheden doen voor een zakelijke klant, dan wilt u ook de rechtspersoon verifiëren. U wilt namelijk zeker weten dat de rechtspersoon een bestaand bedrijf is. Bij een zakelijke klant dient u ook de uiteindelijk belanghebbende (UBO) in kaart te brengen. De UBO heeft namelijk het meeste baat bij de zakelijke relatie.

De identificatie en verificatie is verplicht voor alle Wwft plichtige kantoren. Naast de identificatie en verificatie dient u ook een professioneel onderdeel te vormen over het risiconiveau. Dit houdt in dat de klant wordt getoetst op risico’s. Dit wordt het risicobeleid genoemd. Dit beleid is vormvrij en mag geheel op maat gemaakt worden.

Wwft risicobeleid voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren

De Wwft geeft aan met welke risico categorieën u rekening moet houden. Maar u mag wel zelf op welke risicofactoren u uw klanten mag toetsen. Door een goed risicobeleid te vormen kunt u klanten goed screenen maar ook tijd besparen. Immers voert u het risico-onderzoek zo efficiënt mogelijk uit.

Er zijn 3 verplichte risico categorieën:

  • Klant gebonden;
  • Product, dienst gebonden;
  • Geografisch;

Gebruik de informatie over uw branche, klanten, gebied om per risicocategorie risicofactoren in te vullen. Customer Diligence adviseert het gebruik van een matrix om klanten te toetsen op risicofactoren. Aan de hand van een risicomatrix kunt u middels een puntensysteem eenvoudig uitkomen op een risiconiveau.

Customer Diligence staat u graag bij in het maken van een risicomatrix. In dit risicomatrix vindt u risicofactoren die van toepassing zijn voor u. Zijn er risicofactoren die specifiek voor u of uw omgeving van toepassing, dan zorgen wij ervoor dat deze onderdelen in uw risicomatrix terecht komen. Wanneer u dit risicomatrix heeft ingevuld dan komt er een risiconiveau uit. Dit risiconiveau kunt u koppelen aan het gehele dossier van de klant.

De hoogte van het risiconiveau is van invloed op de frequentie van reviewen, transactie controle en de intensiteit van het risico-onderzoek.

Samen kijken wat u nodig heeft opgebied van de Wwft?

Wilt u weten of u de Wwft correct naleeft of weet u niet waar u moet beginnen als het aankomt op de Wwft? In een gesprek loopt onze specialist samen met u uw Wwft beleid/proces door en brengt eventuele verbeterpunten in kaart. Onze specialist houdt rekening met uw branche, omgeving en doelgroep. Ons doel is om de Wwft zo makkelijk mogelijk te maken. Na het gesprek ontvangt u een gratis adviesdocument. In dit document geeft de specialist aan wat u al goed doet en wat de verbeterpunten zijn. Het doel is om u van informatie te voorzien zodat u direct aan de slag kunt om Wwft compliant te zijn.

Customer Diligence producten

Voor de naleving van de Wwft zijn geen hulpmiddelen nog. Echter kunnen hulpmiddelen helpen. De hulpmiddelen van Customer Diligence zorgen ervoor dat u het Wwft beleid zo goed en efficiënt mogelijk kunt verrichten. Wij begrijpen dat de naleving van de Wwft een tijdsintensieve bezigheid kan zijn. Voor goede naleving van de Wwft dient u te weten wat u dient te doen en hoe u dat kan doen.

Trainingen en elearningen

Via onze elearning of een training brengen wij u alle Wwft kennis op een praktische wijze bij. Wanneer u over de juiste kennis beschikt zult u ook weten wat u moet doen en hoe u dat kunt doen.

Lees hier meer over onze elearning

Customer Diligence Software

In onze Wwft software vindt u hulpmiddelen om de naleving van de Wwft makkelijker te maken. Elk onderzoek wordt veilig opgeslagen binnen een dossier en dat dossier wordt automatisch vijf jaar bewaard.

Lees hier meer over onze Wwft software

Laat u gegevens achter dan nemen wij contact met u op