Wwft

de Wwft in stukjes

Wat is de Wwft?

Voor wie geldt de Wwft?

Cliëntenonderzoek

UBO en PEP

CDD risico’s inschatten

Verscherpt cliëntenonderzoek

Reviewen en monitoren

Meldplicht

Wat zijn de antiwitwasrichtlijnen

Het financiële stelsel dient beschermt te worden tegen witwassen en terrorismefinanciering. Deze criminele activiteiten schaden de integriteit en reputatie van het financiële stelsel. De wet- en regelgeving omtrent voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering is voortdurend in ontwikkeling. Ter ondersteuning van deze wet- en regelgeving worden er leidraden opgesteld. De leidraden bevaten de maatregelen en regels die Wwft-plichtige instellingen moeten volgen. Januari 2014 is de eerste leidraad geactualiseerd. De vierde anti-witwasrichtlijn trad op 25 juli 2018 in werking. Deze anti-witwasrichtlijn is vervolgens geïmplementeerd in Nederland. Deze anti-witwasrichtlijnen hadden gevolgen voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De anti-witwasrichtlijnen voorschrijven preventieve maatregelen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Witwassen en het financieren van terrorisme vindt regelmatig plaats op internationaal niveau. Maatregelen op nationaal niveau zullen dus minder effectief zijn. De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme bestaat daarom uit Europese richtlijnen en internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF).

Wat doet de Financial Action Task Force?

De Financial Action Task Force (FATF) on money laundering is opgericht door de G-7. De FATF richt zich op de internationale bestrijding en voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Landen die lid zijn van de FATF, waaronder Nederland, moeten zich houden aan de aanbevelingen van de FATF. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

De activiteiten van de FATF zien o.a. toe op:

Het opstellen van leidraden

Het identificeren van hoog risico of niet-coöperatieve landen

Best practices delen die ondersteunen bij Wwft

Download de Wwft Whitepaper

 

In deze whitepaper vindt u alle informatie om Wwft compliant te zijn. Dit is het perfecte startpunt voor professionals of kantoren die een Wwft-beleid willen opmaken.