Privacy en cookies

Customer Diligence, gevestigd aan Laan van Vredenoord 27, 2289 DA, Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.customerdiligence.nl

Adres: Laan van Vredenoord 27, 2289 DA, Rijswijk

Telefoonnummer: +85 732 6240

Functionaris Gegevensbescherming: 

Boy van Staalduinen 

Bereikbaar via e-mailadres: [email protected]

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Door gebruik te maken van onze diensten verwerkt Customer Diligence uw persoonsgegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens kan ook plaatsvinden wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Customer Diligence B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, mits er goedkeuring is van ouders of voogd. Het is niet na te gaan of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij adviseren ouders om redelijkerwijs betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunt u voorkomen dat er gegevens over uw kind verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Customer Diligence verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Leveren van diensten

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Customer Diligence analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

– Customer Diligence volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Customer Diligence neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomt van een een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Customer Diligence). 

Bewaartermijn

Customer Diligence bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is gekoppeld aan het behalen van de doelen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens worden één jaar bewaard. Commerciële overeenkomsten in onze branche zijn veelal voor een jaar. Door de persoonsgegevens voor een jaar te bewaren heeft Customer Diligence de mogelijkheid u een nieuw aanbod te doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Customer Diligence verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Customer Diligence maakt gebruikt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt de cookie opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Customer Diligence gebruikt functionele cookies die zorgdragen voor een betere gebruikerservaring op de website. Tevens zorgt deze cookie dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies gebruiken wij om de website te verbeteren en te optimaliseren. Er worden cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhoudt. Deze informatie wordt gebruikt om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en ontvangt u een verzoek voor toestemming voor het plaatsen van deze cookies in uw browser. 

Binnen uw browser kunt u zich afmelden voor cookies. Tevens kunt u aangeven dat uw browser geen cookies meer opslaat. U heeft ook de mogelijkheid om informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media

Op onze website vindt u buttons waarmee u webpagina’s kunt delen op sociale netwerken zoals Twitter en LinkedIn. Aan deze buttons zitten stukjes code gekoppeld van het betreffende social kanaal. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Daar hebben wij geen controle over. Wilt u meer weten over de cookies van deze social kanalen? Dan kunt u de privacyverklaring van Twitter en LinkedIn lezen. In de privacyverklaring kunt u achterhalen wat zij doen met uw persoonsgegevens. 

De informatie die bovenstaande social kanalen verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn en Twitter dienen zich te houden aan de Privacy Shield Principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Er is dus een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

In artikelen kunt u content van andere websites aantreffen. Deze content is gehost van bijvoorbeeld Youtube. Via de code die de hosting mogelijk maakt, worden er cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van betreffende dienst om te achterhalen wat zijn doen met uw informatie. Wij hebben hier geen controle op. 

Tracking cookies van adverteerders

Bij het geven van toestemming plaatsen adverteerders een cookie op uw computer of mobiel apparaat. Hierdoor kunnen zij bijhouden of uw websites bezoekt die in hun netwerk vallen. Op deze manier bouwen ze een profiel op van u. Dit profiel bestaat uit uw interesses. 

Toelichting over cookies:  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Het is uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Customer Diligence en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat wij, op verzoek van u, uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, kunnen sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Voorzie uw verzoek van een kopie identiteitsbewijs. Maak uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart/onleesbaar. U kunt dit doen met MRZ (machine readable zone). Dit ter bescherming van uw privacy. Kopie van uw identiteitsbewijs is nodig om vast te stellen dat het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Customer Diligence neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via +385 732 6240 of via [email protected]