Hét Handboek Wwft kwaliteitsstelsel

Mede mogelijk gemaakt door:

De Wwft en het Wwft kwaliteitsstelsel

Inmiddels kent iedereen wel de verplichting uit de Wwft om een cliëntenonderzoek uit te voeren. De meeste boetes worden opgelegd voor het niet naleven van een ander aspect van deze wet, namelijk het kwaliteitsstelsel. Met als aansprekende voorbeelden de grote boetes die de banken opgelegd hebben gekregen.

Inhoud van Wwft kwaliteitsstelsel

Een Wwft kwaliteitsstelsel biedt u alle handvatten voor het client acceptatieproces, het CDD-onderzoek, het risicobeleid en de beoordeling van ongebruikelijk transacties. Simpelweg geeft zo’n handboek aan wat u moet doen en hoe u dat moet doen met betrekking tot de Wwft.

In dit Wwft handboek is terug te lezen wat u moet doen wanneer u te maken heeft met een hoog risico transactie.

Wanneer het Wwft handboek helder en duidelijk is, kan elke compliance medewerker het cliëntenonderzoek op dezelfde manier verrichten. Zo voorkomt u dat klanten op verschillende manieren worden behandeld en/of gescreend.

Voorschriften, procedures en formulieren

Op basis van de analyse in het beleidsstuk moeten er voorschriften, formulieren en procedures worden opgesteld. Deze hebben een paar functies:

  • Weten wat gedaan moet worden bij nieuwe/bestaande cliënten.
  • Wat als er een melding van een ongebruikelijke transactie moet worden gedaan bij de FIU (Financial Intelligence Unit).
  • Vastleggen dat voldaan is aan de wettelijke verplichtingen.

Het Wwft handboek moet afgestemd worden op uw kantoor en branche

Wwft kwaliteitsstelsel gericht op uw kantoor

De Wwft heeft een risicogebaseerde aanpak. Dat betekent dat het CDD / Wwft handboek gericht is op uw branche en/of kantoor. Een algemeen handboek zal niet behulpzaam zijn voor een compliance medewerker. In het handboek is vastgelegd hoe u omgaat met het risico van uw eigen organisatie en dat van uw klanten. Welk risico loopt u eigenlijk betrokken te raken bij witwassen en het financieren van terrorisme of bestaat de kans dat uw klanten daarbij betrokken zouden kunnen raken. En ook niet onbelangrijk, wat gaat u dan met dit risico doen?

Controle op de uitvoering (compliance)

De Wwft stelt ook de aanstelling van een persoon verplicht die moet toezien dat uw organisatie zich houdt aan de Wwft. Deze kan verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering. Bij grotere organisatie moet er ook een verplichte toets plaatsvinden door een onafhankelijk persoon.

Hoe kunnen wij u helpen?

Voor deze vraagstukken maakt Customer Diligence gebruik van de Compliance Specialisten van Full Finance Consultants uit Apeldoorn als implementatiepartner. Zij weten hoe je een dergelijk kwaliteitssysteem kunt opzetten en kunnen werkzaamheden van u overnemen. Bijvoorbeeld door het voor uw organisatie specifiek maken van een/ons kwaliteitshandboek en het opzetten van procedures.