Bent u Wwft plichtig?

Is de Wwft van toepassing voor u?

In Artikel 1 van de Wwft worden alle organisaties waarvoor de Wwft van toepassing is beschreven.

Banken

Dit is een bank zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.

Overige financiële instellingen

 • Onderneming die vergelijkbare werkzaamheden verrichten als banken;
 • Onderneming die hoofdzakelijk betaaldiensten verrichten;
 • Beleggingsondernemingen;
 • Beleggingsinstellingen;
 • Elektronisch geldinstellingen;
 • Wisselinstellingen;
 • Levensverzekeraars;
 • ICBE’s;
 • Levensverzekeraars;
 • Betaaldienstagenten;

Natuurlijke personen of ondernemingen die beroepsmatig handelen als:

 • belastingadviseur;
 • Accountant;
 • Administratieconsulent;
 • Trustkantoor;
 • Huur en verhuur onroerende zaken;
 • Koop en verkoop onroerende zaken;
 • Bemiddelaar van goederen (vanaf een waarde van € 10.000,-);
 • Bemiddelaar van kunst (vanaf een waarde van € 10.000,-);
 • Bemiddelaar van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen;
 • Wisselkantoor;
 • Taxateur;
 • kansspelaanbieders;
 • bewaarportemonnees aanbieders;

Advocaten of notarissen die advies geven of bijstand verlenen bij:

 • Aan- of verkopen van registergoederen;
 • Beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
 • Oprichten, organiseren of beheren van vennootschappen, rechtspersonen;
 • aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
 • het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed;

Download de gratis Wwft Whitepaper