CDD cliëntenonderzoek

Voordat u een nieuwe zakenrelatie aangaat dient u de cliënt eerst te leren kennen. Met onze CDD-oplossing heeft u de client of het bedrijf binnen een aantal minuten onderzocht.

Hoe voert u een Customer Due Diligence (CDD) onderzoek uit

CDD is een methode om cliënten beter te leren kennen. Een Wwft-plichtige instelling gebruikt een CDD-beleid om de cliënt te leren kennen en de risico’s in kaart te brengen De risico’s die komen bij het aangaan van een zakenrelatie dienen vooraf geïdentificeerd, beoordeeld en gekwalificeerd te worden. De betreffende instelling neemt dan passende maatregelen om de geconstateerde risico’s te mitigeren. Het kan voorkomen dat een zakenrelatie een onacceptabel niveau aan risico’s met zich meebrengt. Dan wil de Wwft-plichtige instelling de zakenrelatie waarschijnlijk niet aangaan.

Hoe groter het (ingeschatte) risico dat een zakenrelatie met zich meebrengt, des meer en intensiever zijn de maatregelen die een Wwft-plichtige instelling moet treffen. Dat is de risicogebaseerde benadering waar de Wwft op is gebaseerd.

Een CDD-onderzoek met onze Customer Due Diligence oplossing

Onze CDD-oplossing helpt u bij het in kaart brengen van de risico’s

Binnen onze oplossing kunt u zoeken op (bedrijfs)naam, adres, geboortedatum en nog veel meer. Komt uw cliënt voor in het systeem dan ziet u de persoonsgegevens en een samenvatting van de mogelijke risico’s. De uitwerking van de mogelijke risico’s staan ook in het scherm. Een aantal risico’s die u kunt tegen komen zijn: Politieke prominente functies, negatief in de media en internationale sancties.

Heeft uw cliënt gerelateerde bedrijven, dan worden deze hier ook vermeld. Deze informatie kan van belang zijn. Dat andere bedrijf kan namelijk gebruikt worden voor criminele activiteiten.

Volgens de Wwft moet u in geval van een PEP, gerelateerde personen en naast geassocieerde ook screenen. Ook deze informatie vindt u in hetzelfde scherm.

Naast het screenen van uw cliënt, kunt u met onze CDD-oplossing ook overige relevante informatie achterhalen.

Cliënt komt niet voor in ons systeem? Phew, dat betekent dat wij geen bijzonderheden hebben kunnen achterhalen. In geval van een controle door een toezichthouder wilt u kunnen aantonen dat u het werk heeft verricht. Tevens wilt u aantonen dat op het moment van screening waren er geen bijzonderheden. Onze CDD-oplossing geeft elke zoekopdracht een tijdsstempel en het resultaat kunt u opslaan.

Onze CDD-oplossing is erop gericht om het u zo makkelijk mogelijk te maken. Bovenstaande stappen heeft u met een paar muisklikken uitgevoerd en hoeft maar een aantal minuten te duren.

Hoe stelt u de UBO (Uiteindelijk belanghebbende) vast?

T

UBO vaststellen

De Wwft verplicht u om de UBO vast te stellen. Gebruik ons systeem om bedrijven te onderzoeken en groepsstructuren in kaart te brengen. Gebruik de groepsstructuur om de bestuurders te vinden. Heeft u de bestuurders gevonden dan kunt u deze personen in ieder geval aanmerken als PSEUDO-UBO.

KvK-uittreksels

Binnen onze CDD-oplossing kunt u ook KvK-uittreksels opvragen. Middels het KvK-uittreksel vindt u mogelijk meer informatie over wie de daadwerkelijke UBO’s zijn.
T

UBO-verklaring versturen

Binnen onze CDD-oplossing kunt u de client per e-mail verzoek UBO-informatie aan te leveren. De client ontvangt een e-mail en kan digitaal de UBO-formatie invullen. Deze informatie zal automatisch verschijnen in het CDD-dossier.

CDD-dossiers up to date houden met onze reviewinstellingen

Risicoclassificatie actueel houden

Wwft schrijft voor dat u de risicoclassificaties van uw cliënten actueel houdt. U houdt de risicoclassificaties actueel door uw cliënten periodiek te reviewen.

Reviewfrequentie instellen

Onze CDD-oplossing biedt u de mogelijkheid om zelf in te stellen hoe vaak cliënten gereviewd moeten worden. Dit doet u gemakkelijk via de reviewinstellingen. U ontvangt een notificatie wanneer een cliënt gereviewd moet worden. Het is van belang dat u tijdig begint met reviewen. Daarom kunt u ook instellen wanneer u de notificatie wilt ontvangen.

De review koppelen aan een CDD-dossier

De handelingen die u verricht omtrent het reviewen worden gekoppeld aan het dossier van uw cliënt. Zo kunt u altijd aantonen dat u de gegevens van de cliënt actueel houdt.

Insolventie informatie

Hoewel dit geen onderdeel is van de Wwft, vindt u in onze CDD-oplossing ook insolventie informatie. Deze informatie kunt u gebruiken om eventueel te achterhalen of er sprake is van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen.

U kunt binnen de CDD-oplossing zoeken naar:

  • Natuurlijke personen
  • Rechtspersonen
  • Insolventiekenmerk

Controleer vooral op adres. Zo kunt u vaststellen of er meerdere faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen op één adres staan. Dit zijn onder andere signalen waar u op wilt letten.

Gratis demonstratie van onze CDD-oplossing

Met behulp van onze CDD-oplossing heeft u een volledige cliëntenonderzoek uitgevoerd binnen een aantal minuten.

Wilt u zien hoe onze CDD-tool u kan helpen om Wwft compliant te worden, vraag dan een gratis en vrijblijvende demo in. Laat uw gegevens hier achter en wij bellen u terug. Tot snel!