Cliëntenonderzoek (CDD)

Waar bestaat een cliëntenonderzoek uit?

Wat is het cliëntenonderzoek?

Als Wwft-plichtige organisatie dient u, volgens artikel 3 van de Wwft, een Wwft cliëntenonderzoek (CDD) uit te voeren. Het cliëntenonderzoek (CDD) bestaat o.a. uit het vastleggen van de identiteit van uw cliënt en de belanghebbenden.

Intensiteit van het cliëntenonderzoek (CDD)

De intensiteit van het cliëntenonderzoek (CDD) dient u af te stemmen op de risico’s van de aard en omvang van de zakelijke relatie of transactie. Mogelijk brengt de zakelijke relatie of transactie weinig risico met zich mee. Toch verplicht de Wwft u om altijd een cliëntenonderzoek uit te voeren.

Hoe past u de risicogebaseerde aanpak toe?

Door de risicobenadering van de Wwft kunt u voorafgaand aan de zakelijke relatie of transactie een risicobeoordeling uitvoeren. Mogelijk stelt u vast dat er sprake is van een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering. In die gevallen voert u een verscherpt cliëntenonderzoek uit. Is de kans laag dat uw cliënt betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering, dan volstaat een normaal cliëntenonderzoek. Dit cliëntenonderzoek is minder intensief en kost minder tijd.

doel van de Wwft

Wat is het doel van de Wwft?

CDD is een methode om de cliënten beter te leren kennen. De risico’s die komen bij het aangaan van een zakenrelatie dienen vooraf geïdentificeerd, beoordeeld en gekwalificeerd te worden. Betreffende instelling neemt dan passende maatregelen om de geconstateerde risico’s te mitigeren. Het kan voorkomen dat een zakenrelatie een onacceptabel niveau aan risico’s met zich meebrengt. Dan wil de Wwft-plichtige instelling de zakenrelatie waarschijnlijk niet aangaan.

Hoe groter het (ingeschatte) risico dat een zakenrelatie met zich meebrengt, des meer en intensiever zijn de maatregelen die een Wwft-plichtige instelling moet treffen. Dat is de risicogebaseerde benadering waar de Wwft op is gebaseerd. Voer meer en intensievere maatregelen uit bij cliënten waar het nodig is en minder intensieve maatregelen bij cliënten waar het risico laag is.

Wanneer moet een cliëntenonderzoek uitgevoerd worden?

De Wwft bepaalt in welke gevallen cliëntenonderzoek moet worden verricht:

 • Indien een zakelijke relatie wordt aangegaan;
 • Indien er een incidentele transactie wordt verricht van ten minste € 15.000 of meerdere transacties waartussen een verband bestaat met een gezamenlijke waarde van ten minste € 15.000;
 • Indien er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;
 • Indien de Wwft-instelling twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt;
 • Indien het risico van betrokkenheid bij witwassen of financieren van terrorisme van een bestaande cliënt daartoe aanleiding geeft;
 • Indien er, gelet op de staat waarin een cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat;
 • Indien de Wwft-instelling een geldovermaking (elektronische betaling) verricht van ten minste € 1.000;

Waar bestaat een cliëntenonderzoek uit?

Voor de naleving van de Wwft dient u de wettekst en verschillende leidraden te lezen. Het vertalen van deze informatie naar wat dit in de praktijk betekent kan ook een flinke zoektocht zijn. Hieronder vindt u de stappen voor het uitvoeren van een gedegen cliëntenonderzoek:

 • Identificeer de cliënt;
 • Verifieer de identiteit van de cliënt;
 • Stel de UBO vast;
 • Cliënt wordt voorgesteld door een derden;
 • PEP;
 • Risicoclassificatie;
 • Monitor en reviewen;
 • Beoordeel ongebruikelijke transacties;
 • Meld ongebruikelijke transacties;

Download onze gratis Wwft Whitepaper

In deze whitepaper vindt u alle informatie om Wwft compliant te zijn. Dit is het perfecte startpunt voor professionals of kantoren die een Wwft-beleid willen opmaken.

Uw aanvraag kan niet worden verbruikt. Probeer het opnieuw
Bedankt voor de aanvraag
Vul hier uw gegevens in en download gratis de Wwft whitepaper
Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden over voor mij relevante informatie en aanbiedingen