De Wwft voor makelaars

Als makelaar valt u onder de werking van de Wwft. Dit is een belangrijke maatschappelijke rol gezien vrij wel iedereen te maken heeft met panden of woningen.

Uw partner voor de Wwft

Een makelaar is een goede poortwachter als het gaan om personen, bedrijven en transacties in kaart brengen.

Waarom is een makelaar Wwft plichtig?

Een makelaar zit vergeleken met andere Wwft plichtige kantoren ook op een unieke positie. Zo heeft de makelaar contact met koper en verkoper. Hoewel dit de naleving van de Wwft uitbreid, is het cliëntenonderzoek wel nauwkeuriger.

Woningen zijn een aantrekkelijk doelwit om voor criminelen om geld wit te wassen of het pand te gebruiken voor criminele activiteiten. Door de koper en verkoper te screenen volgens de Wwft maatregelen, kan dit voorkomen worden en kunnen achterliggende netwerken worden blootgesteld.

Wwft in de praktijk voor een makelaar

Het cliëntenonderzoek begint zodra de klant u kiest als makelaar. Het Wwft cliëntenonderzoek begint altijd bij identificatie en verificatie. Door de identificatie en verificatie goed uit te voeren weet u wie de klanten zijn. De informatie die verkregen is vanuit de identificatie en verificatie dient veilig opgeslagen te worden. Immers bevat deze informatie persoonsgegevens.

Doet u zaken met een zakelijke klant, dan geldt de identificatie en verificatie ook op rechtspersoon. De verificatie van de rechtspersoon geeft aan dat u zaken doet met een bestaand bedrijf. Bij een zakelijke klant dient u ook de uiteindelijk belanghebbende (UBO) in kaart te brengen. De UBO heeft namelijk het meeste baat bij de koop of verkoop van een pand.

Deze maatregelen gelden voor alle Wwft plichtige kantoren. Alleen het exacte doel is verschillend. Eén belangrijk onderdeel van de Wwft maatregelen is het risicobeleid. Dit beleid is vormvrij en mag geheel op maat gemaakt worden.

Wwft risicobeleid voor makelaars

De Wwft geeft aan met welke risico categorieën u rekening moet houden. Maar u mag wel zelf op welke risicofactoren u uw klanten mag toetsen. Door een goed risicobeleid te vormen kunt u klanten goed screenen maar ook tijd besparen. Immers voert u het risico-onderzoek zo efficiënt mogelijk uit.

Er zijn 3 verplichte risico categorieën:

  • Klant gebonden;
  • Product, dienst gebonden;
  • Geografisch;

Gebruik de informatie over uw branche, klanten, gebied om per risicocategorie risicofactoren in te vullen.

Customer Diligence staat u graag bij in het maken van een risicomatrix. In dit risicomatrix vindt u risicofactoren die van toepassing zijn voor u als makelaar. Zijn er risicofactoren die specifiek voor u of uw omgeving van toepassing, dan zorgen wij ervoor dat deze onderdelen in uw matrix terecht komen. Wanneer u dit risicomatrix heeft ingevuld dan komt er een risiconiveau uit. Dit risiconiveau kunt u koppelen aan het gehele dossier van de klant.

De hoogte van het risiconiveau is van invloed op de frequentie van reviewen, transactie controle en de intensiteit van het risico-onderzoek.

Samen kijken wat u nodig heeft opgebied van de Wwft?

Wilt u weten of u de Wwft correct naleeft of weet u niet waar u moet beginnen als het aankomt op de Wwft? In een gesprek loopt onze specialist samen met u uw Wwft beleid/proces door en brengt eventuele verbeterpunten in kaart. Onze specialist houdt rekening met uw branche, omgeving en doelgroep. Ons doel is om de Wwft zo makkelijk mogelijk te maken. Na het gesprek ontvangt u een gratis adviesdocument. In dit document geeft de specialist aan wat u al goed doet en wat de verbeterpunten zijn. Het doel is om u van informatie te voorzien zodat u direct aan de slag kunt om Wwft compliant te zijn.

Customer Diligence producten

Voor de naleving van de Wwft zijn geen hulpmiddelen nog. Echter kunnen hulpmiddelen helpen. De hulpmiddelen van Customer Diligence zorgen ervoor dat u het Wwft beleid zo goed en efficiënt mogelijk kunt verrichten. Wij begrijpen dat de naleving van de Wwft een tijdsintensieve bezigheid kan zijn. Voor goede naleving van de Wwft dient u te weten wat u dient te doen en hoe u dat kan doen.

Trainingen en elearningen

Via onze elearning of een training brengen wij u alle Wwft kennis op een praktische wijze bij. Wanneer u over de juiste kennis beschikt zult u ook weten wat u moet doen en hoe u dat kunt doen.

Lees hier meer over onze elearning

Customer Diligence Software

In onze Wwft software vindt u hulpmiddelen om de naleving van de Wwft makkelijker te maken. Elk onderzoek wordt veilig opgeslagen binnen een dossier en dat dossier wordt automatisch vijf jaar bewaard.

Lees hier meer over onze Wwft software

Laat u gegevens achter dan nemen wij contact met u op