Wwft hulpmiddelen

CDD Hulpmiddelen

Wwft compliant zijn is belangrijk voor het financiële stelsel en de reputatie van uw kantoor. Ook wilt u Wwft compliant zijn om boetes en dergelijke te voorkomen die opgelegd kunnen worden door een toezichthouder. Customer Diligence houdt zich bezig met het leveren van middelen waarmee u snel en goed Wwft compliant kunnen zijn.

Onze hulpmiddelen helpen u bij het begrijpen van alle maatregelen die genomen moeten worden. Een aantal onderdelen van het cliëntenonderzoek hebben speciaal aandacht nodig. Voor deze onderdelen vindt u hier ook een hulpmiddel in .PDF of Excel.

Customer Diligence biedt u aan:

UBO-register whitepaper

Het UBO-register is 27 september 2020 live gegaan maar het register is geen “nice-to-have”. De komst van het register heeft invloed op de manier waarop Wwft-plichtige instellingen hun cliëntenonderzoek uitvoeren. Het raadplegen van het UBO-register is vanaf 27 september 2020 een standaard onderdeel geworden van het cliëntenonderzoek. In onze whitepaper leest u wat de komst van het UBO-register betekent voor Wwft-plichtige instellingen.

Klik hier om de whitepaper te downloaden

Risicoclassificatie whitepaper

De Wwft stelt dat u een risicobeleid dient op te zetten. Een cliënt dient getoetst te
worden op risicofactoren. In het risicobeleid staan de risicofactoren waarmee u rekening
wilt houden. Op basis van de door u ingeschatte risico’s deelt u cliënten in classificaties.
Het risicobeleid geeft aan welke cliënten in welke classificatie komen. In deze whitepaper legt u alles uit over het risicobeleid, risicofactoren en de risicoclassificatie.

Klik hier om de whitepaper te downloaden

De Wwft whitepaper

Het doel van de Wwft is om alle ondernemingen (poortwachters) die
onverhoopt kunnen bijdragen aan deze criminele activiteiten alert te maken
op de risico’s en te verplichten een gedegen cliëntenonderzoek (CDD) uit te
voeren. In onze whitepaper zijn alle maatregelen van de Wwft uitgeschreven.

Klik hier om de whitepaper te downloaden

Wwft compliant dossier

Kenmerkend van de Wwft is dat er wordt aangegeven wat u moet doen, maar er wordt niet aangegeven hoe u dat moet doen. Dit kan de gehele naleving van de Wwft wat compliceren.
De Nederlandse Bank omschrijft de Wwft in 10 stappen. Hoewel dit correct is, vertaalt dat
zich niet zo naar de praktijk. In deze whitepaper leest u hoe u een Wwft compliant dossier kunt vullen.

Klik hier om de whitepaper te downloaden

UBO-verklaring

Een onderdeel van het cliëntenonderzoek is het vaststellen van de UBO. Sinds september 2020 kunt u het UBO-register raadplegen om de UBO’s te vinden. De Wwft stelt dat u niet uitsluitend mag uitgaan van de informatie uit het UBO-register. U dient dus naast het UBO-register nog een bron te raadplegen om de UBO’s vast te stellen. Een methode is door de cliënten te vragen. Middels een UBO-verklaring kan de client aangeven wie de UBO’s zijn.

Bekijk en download hier onze UBO-verklaring.

Risicoclassificatie puntenmatrix

Bij de uitvoering van een cliëntenonderzoek dient u rekening te houden met een aantal risicofactoren. U moet elke client toetsen aan deze risicofactoren. Na het toetsen dient de client ingedeeld te worden in een risicoclassificatie. Met behulp van ons puntenmatrix kunt u systematisch cliënten indelen in een risicoclassificatie.

Bekijk en download hier ons CDD puntenmatrix.

Wwft check

Wwft compliant zijn bestaat uit 10 stappen. De Wwft doorlezen kost een hoop tijd. Daarnaast zijn de artikelen in de wet niet direct toepasbaar op de praktijk. Customer Diligence heeft de vertaalslag voor u gemaakt en alle CDD maatregelen voor u opgesomd.

Lees hier: in 10 stappen Wwft compliant