De Wwft voor advocaten en notarissen

Als advocaat of notaris kunt u vallen onder de werking van de Wwft. Dit is afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden. Met andere woorden, per definitie valt een advocaat of notaris niet onder de werking van de Wwft.

Uw partner voor de Wwft

Pas de Wwft maatregelen toe wanneer u beroeps-of bedrijfsmatig optreedt in naam van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransacties.

Waarom zijn advocaten en notarissen Wwft plichtig?

In 2008 heeft de hoge Raad geoordeeld dat fiscale fraude een vorm van witwassen is. Uit het arrest volgt dat sprake is van witwassen in geval de gelden uit belastingfraude afkomstig zouden zijn. Sinds 2008 hebben verschillende vormen van fiscale fraude plaats gevonden. Hierdoor dienen notarissen en advocaten een bijdrage dienen te leveren om verborgen personen, kanalen en transactie te verhullen.

De Wwft is niet van toepassing wanneer een advocaat of notaris de klant adviseert of bijstaat  tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding. In geval van deze werkzaamheden geldt ook geen meldplicht.

Wwft in de praktijk voor een advocaat of notaris

Het cliëntenonderzoek begint zodra de klant u kiest als advocaat of notaris. Het Wwft cliëntenonderzoek begint altijd bij identificatie en verificatie. Door de identificatie en verificatie goed uit te voeren weet u wie de klanten zijn. De informatie die verkregen is vanuit de identificatie en verificatie dient veilig opgeslagen te worden. Immers bevat deze informatie persoonsgegevens.

Doet u zaken met een zakelijke klant, dan geldt de identificatie en verificatie ook op rechtspersoon. De verificatie van de rechtspersoon geeft aan dat u zaken doet met een bestaand bedrijf. Bij een zakelijke klant dient u ook de uiteindelijk belanghebbende (UBO) in kaart te brengen. De UBO heeft namelijk het meeste baat bij de koop of verkoop van een pand.

Deze maatregelen gelden voor alle Wwft plichtige kantoren. Alleen het exacte doel is verschillend. Eén belangrijk onderdeel van de Wwft maatregelen is het risicobeleid. Dit beleid is vormvrij en mag geheel op maat gemaakt worden.

Wwft risicobeleid voor advocaten of notarissen

De Wwft geeft aan met welke risico categorieën u rekening moet houden. Maar u mag wel zelf op welke risicofactoren u uw klanten mag toetsen. Door een goed risicobeleid te vormen kunt u klanten goed screenen maar ook tijd besparen. Immers voert u het risico-onderzoek zo efficiënt mogelijk uit.

Er zijn 3 verplichte risico categorieën:

  • Klant gebonden;
  • Product, dienst gebonden;
  • Geografisch;

Gebruik de informatie over uw branche, klanten, gebied om per risicocategorie risicofactoren in te vullen.

Customer Diligence staat u graag bij in het maken van een risicomatrix. In dit risicomatrix vindt u risicofactoren die van toepassing zijn voor u als makelaar. Zijn er risicofactoren die specifiek voor u of uw omgeving van toepassing, dan zorgen wij ervoor dat deze onderdelen in uw matrix terecht komen. Wanneer u dit risicomatrix heeft ingevuld dan komt er een risiconiveau uit. Dit risiconiveau kunt u koppelen aan het gehele dossier van de klant.

De hoogte van het risiconiveau is van invloed op de frequentie van reviewen, transactie controle en de intensiteit van het risico-onderzoek.

Samen kijken wat u nodig heeft opgebied van de Wwft?

Wilt u weten of u de Wwft correct naleeft of weet u niet waar u moet beginnen als het aankomt op de Wwft? In een gesprek loopt onze specialist samen met u uw Wwft beleid/proces door en brengt eventuele verbeterpunten in kaart. Onze specialist houdt rekening met uw branche, omgeving en doelgroep. Ons doel is om de Wwft zo makkelijk mogelijk te maken. Na het gesprek ontvangt u een gratis adviesdocument. In dit document geeft de specialist aan wat u al goed doet en wat de verbeterpunten zijn. Het doel is om u van informatie te voorzien zodat u direct aan de slag kunt om Wwft compliant te zijn.

Customer Diligence producten

Voor de naleving van de Wwft zijn geen hulpmiddelen nog. Echter kunnen hulpmiddelen helpen. De hulpmiddelen van Customer Diligence zorgen ervoor dat u het Wwft beleid zo goed en efficiënt mogelijk kunt verrichten. Wij begrijpen dat de naleving van de Wwft een tijdsintensieve bezigheid kan zijn. Voor goede naleving van de Wwft dient u te weten wat u dient te doen en hoe u dat kan doen.

Trainingen en elearningen

Via onze elearning of een training brengen wij u alle Wwft kennis op een praktische wijze bij. Wanneer u over de juiste kennis beschikt zult u ook weten wat u moet doen en hoe u dat kunt doen.

Lees hier meer over onze elearning

Customer Diligence Software

In onze Wwft software vindt u hulpmiddelen om de naleving van de Wwft makkelijker te maken. Elk onderzoek wordt veilig opgeslagen binnen een dossier en dat dossier wordt automatisch vijf jaar bewaard.

Lees hier meer over onze Wwft software

Laat u gegevens achter dan nemen wij contact met u op