Risicoclassificatie matrix

Hoe maakt u een risicoclassificatie beleid?

Een belangrijk onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is het cliëntenonderzoek (CDD). De intensiteit van het cliëntenonderzoek is afhankelijk van het risico dat een zakelijke relatie of transactie met zich meebrengt.

De Wwft stelt dat u een risicoclassificatie model dient op te zetten. Op basis van de door u ingeschatte risico’s deelt u cliënten in classificaties.

Het gebruik van een risicoclassificatie model zorgt ervoor dat u methodisch te werk gaat. Wanneer een toezichthouder om informatie vraagt van een cliënt of transactie, dan dient u te kunnen aangeven waarom u bepaalde keuzes heeft gemaakt.

Customer Diligence helpt u met een puntenmatrix om uw klanten te classificeren.

CDD risicomatrix

Gratis te downloaden

Download hier de PDF-versie

Download hier de Excel versie

Gratis onze Wwft oplossing uitproberen?