Wat is de Wwft

Alles over de Wwft

De Wwft en het Financiële stelsel

Samen beschermen wij het financiële stelsel tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het is van groot belang dat het Nederlandse volk vertrouwen heeft in het financiële stelsel. Hebben zij dit niet dan heeft dit gevolgen voor de afname van financiële diensten. Omdat witwassen en het terrorismefinanciering regelmatig plaatsvindt op internationaal niveau, moeten Wwft plichtige instelling zich houden aan verschillende maatregelen. Deze maatregelen bestaan uit Europese richtlijnen en aanbevelingen van de FATF.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Vanzelfsprekend wilt u niet meewerken aan witwassen dan wel terrorismefinanciering.

Helaas gebeurd dit vaak genoeg zonder dan men zich hiervan bewust is. Gezien zowel het witwassen van zwart geld als het financieren van terroristische activiteiten strafbaar is worden deze activiteiten vaak ‘verstopt’ in op het eerste oog legitieme bedrijven.

Screening clientenonderzoek

Wat is het doel van de Wwft en hoe werkt dit in de praktijk

Witwassen en terrorismefinanciering

Illegale inkomsten kunnen worden ingezet voor de financieringen van criminele activiteiten. Samen dienen we de kanalen waarlangs witwassen of terrorismefinanciering plaats kan vinden te monitoren en te beschermen. Immer wilt u uw naam niet koppelen aan witwassen of terrorismefinanciering.

Voorkom dat u in raking komt met de verkeerde clienten

Het doel van de Wwft is om alle ondernemingen die onverhoopt kunnen bijdragen aan deze criminele activiteiten(poortwachters) alert te maken op de risico’s en te verplichten een gedegen cliëntenonderzoek (CDD) uit te voeren.
m

Wat zijn de Risicoclassificaties

De Wwft werkt met risicoclassificaties. U heeft geen controle over de wettelijke verplichtingen van de Wwft, maar wel over de intensiteit waarmee u cliënten screent. Deze risicogebaseerde aanpak biedt u ruimte om een eigen beleid en richtlijnen op te stellen.

Wat is de risicogebaseerde aanpak

De Wwft heeft een risicogebaseerde aanpak. Dit risicogebaseerd aanpak moet een instelling in staat stellen om meer focus te leggen op cliënten en transacties die een verhoogd risico met zich meebrengen. Dat betekent ook dat een instelling minder aandacht hoeft te besteden aan cliënten en transacties die een laag risico met zich meebrengen. Is de cliënt of transactie mogelijk betrokken bij witwassen of terrorismefinanciering, dan spreken we van een verhoogd risico.

Wie zijn de toezichthouders van de Wwft

Er is geen centrale instantie die toezicht houdt op naleving van deze wet. Afhankelijk van uw branche kan dit een van de volgende instanties zijn:

Bureau Toezicht Wwft (of: Belastingdienst)

De Nederlandse Bank (of: DNB)

Autoriteit Financiële Markten (of: AFM)

Bureau Financieel Toezicht (of: BFT)

Nederlandse orde van advocaten (of: NOvA)

Kansspelautoriteit

Op de website van de Belastingdienst vindt u terug welke branches onder welke toezichthouders vallen.

Download de Wwft Whitepaper

In deze whitepaper vindt u alle informatie om Wwft compliant te zijn. Dit is het perfecte startpunt voor professionals of kantoren die een Wwft-beleid willen opmaken.

Uw aanvraag kan niet worden verbruikt. Probeer het opnieuw
Bedankt voor de aanvraag

Vul hier uw gegevens in en download gratis de Wwft whitepaper