Transactiemonitoring

Monitoren van transacties

Er dient voortdurende controle plaats te vinden op het rekeninggebruik, de transacties en de overige activiteiten van de cliënt. De verrichte transacties en bedrijfsactiviteiten van de cliënt dienen vergelijkt te worden met de aard van de cliënt. Zodoende moet vastgesteld worden of de transacties en de bedrijfsactiviteiten passen bij de aard. Monitoring heeft nog een doel. Middels monitoring kan worden vastgesteld of een transactie ongebruikelijk is.

 

Automatische monitoring

Softwaresystemen kunnen worden ingezet om transacties te monitoren. De instelling geeft binnen het softwaresysteem aan waar op gelet moet worden en de software voert het uit. Het softwaresysteem kan bijvoorbeeld letten op: hoge bedragen, overschrijvingen naar buitenlandse rekeningen, contante transacties, transactievolume etc. Voldoet een transactie aan één van die kenmerken, dan toont het systeem de transactie(s) aan de verantwoordelijke medewerker. Is er sprake van een ongebruikelijke transactie dan dient dit gemeld te worden aan de compliance officier. De compliance officer beslist of er een melding ingediend moet worden bij de FIU-NL.