Audit Trail

Wat is een Audit Trail en waarom is een Audit Trail van belang bij het naleven van de Wwft?

Wat is een Audit Trail?

Een Audit Trail is een systeem dat automatisch stapsgewijs alle uitgevoerde activiteiten voor een onderzoek gedetailleerd vastlegt en opslaat. Met een Audit Trail kunnen getrokken conclusies tot in de bron worden herleid. Audit Trails worden veelal toegepast in de financiële sector om zakenrelaties en verschillende soorten transacties te verifiëren en te volgen. Een Audit Trail wordt onder andere gebruikt om de juistheid van cliënten te achterhalen en eventuele risico’s in te schatten.

Wat is het belang van een Audit Trail?

Alle activiteiten die uitgevoerd worden bij het doen van een onderzoek naar een cliënt worden automatisch opgeslagen in een Dossier. Hierdoor is het eenvoudiger om Dossiers op te bouwen en het risico van zakenrelaties en transacties te monitoren. Een Audit Trail is een effectief hulpmiddel bij het in kaart brengen van de mate van risico dat een cliënt met zich meebrengt.

Waarom is een Audit Trail voor de Wwft of toezichthouder?

Een Audit Trail is dus een methode om stapsgewijs een cliëntenonderzoek vast te leggen en op te slaan in een dossier om hier vervolgens gemakkelijk een risicoclassificatie aan toe te voegen. Daarnaast zijn bepaalde organisaties verplicht om te voldoen aan de Wwft. Het is voor deze organisaties van belang dat Dossiers tot minimaal vijf jaar na het beëindigen van een zakenrelatie of transactie worden bewaard. Doordat een Audit Trail het gehele proces vastlegt is het mogelijk transparant te zijn tegenover een toezichthouder doordat bevindingen tot in de bron te herleiden zijn. Een toezichthouder snapt een Audit Trail beter dan een onoverzichtelijk onofficieel zelfstandig uitgevoerd en vastgelegd cliëntenonderzoek.

Gratis onze Wwft oplossing uitproberen?