Blijf op de hoogte van de Wwft middels training

Wwft training

Een Wwft-plichtige instelling stelt in de regel een medewerker aan, die bekend is en de verantwoordelijkheid draagt voor de naleving van de Wwft. Deze medewerker moet instaat zijn om dit werk goed uit te voeren. Een cursus of training helpt de medewerker om de Wwft beter te begrijpen en toe te passen. Een cursus of training moet de medewerker in staat stellen een cliëntenonderzoek goed en gedegen uit te voeren en ongebruikelijke transacties te herkennen.

Wat is het doel van een Wwft training?

De maatregelen die een Wwft-plichtige instelling moeten nemen worden met enige regelmaat aangepast of aangevuld. De wetgeving is namelijk voortdurend onder ontwikkeling. Er wordt van u verwacht dat u of uw organisatie op de hoogte is van deze ontwikkelingen. De Wwft verplicht daarom ook dat een compliance medewerker jaarlijks een cursus of training doet op gebied van Wwft.

Wie moet de Wwft cursus volgen?

Elke medewerker die betrokken is bij de Customer Due Diligence (CDD) werkzaamheden dient de cursus jaarlijks te volgen. Voor beleidsbepalers is het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de Wwft en de laatste ontwikkelingen. Ook zij dienen de cursus jaarlijks te volgen. De kennis die beleidsbepalers opdoen bij de cursus dient gebruikt te worden voor het opmaken van het CDD-beleid.

Voor leidinggevenden kan een Wwft cursus ook interessant zijn. Wanneer er een potentiële klant is die veel risico met zich meebrengt, kan de compliance medewerker besluiten de risico’s met een leidinggevende te bespreken. In dit gesprek wordt duidelijk of de risico’s gemitigeerd kunnen worden. De leidinggevende dient de CDD-risico’s te begrijpen en op de hoogte te zijn van mogelijk maatregelen die genomen kunnen worden om de risico’s te mitigeren.

Waar kunt u de Wwft training volgen?

De Wwft geeft aan dat er geen verplichte vorm is voor de training. U heeft o.a. de keuze uit gecertificeerde opleidingen, (in-house) trainingen, e-learning modules en awareness-sessies. Wel moet duidelijk zijn welke stof behandeld wordt in de training of cursus. Immers moet de medewerker kunnen aantonen, in geval van controle door een toezichthouder, dat er voldaan is aan de trainingseis van de Wwft.

Let wel op dat het bespreken van Wwft-uitdagingen tijdens een overleg of brainstormsessie niet wordt gezien als opleiding.

 Wwft training succesvol afgerond

Heeft een medewerker de jaarlijkse training succesvol afgerond, dan dient dit op een adequate manier vastgelegd te worden. Immers wilt u kunnen aantonen dat er aan de jaarlijkse opleidingseis van de Wwft is voldaan. Leg ook vast welke onderdelen van de Wwft zijn behandeld.

 Trainingsniveau

Het opleidingsniveau van de Wwft training kan van belang zijn. Dit is afhankelijk van de branche, soort bedrijf en product- of dienstverlening. De inhoud van de training moet relevant en gericht zijn op de functie van de (compliance) medewerker. Immers moet de training nuttig zijn voor de medewerker.

Wwft training van Customer Diligence

Uw partner voor de Wwft staat u graag bij met digitale oplossingen en kennis zodat u sneller en makkelijker aan de Wwft kunt voldoen. Na het afronden van onze e-learning bent u gewapend tegen Wwft uitdagingen.

Onze e-learning is gericht op beginnende compliance medewerkers. In de e-learning leert de cursist alles over anti-witwasrichtlijnen, de Financial Action Task Force en het cliëntenonderzoek.

 Wwft certificaat

Heeft u de e-learning succesvol afgerond dan ontvangt u een certificaat.

De Customer Diligence E-learning

Lees hier meer over onze e-learning of neem contact met ons op voor het afnemen van de e-learning.