Customer Due Diligence (CDD) en de Wwft

Wat is Customer Due Diligence (CDD)?

Customer Due Diligence (CDD) is een term die steeds vaker wordt gebruikt. Maar wat is het precies en waarom is het belangrijk voor bedrijven en ondernemers? Customer Due Diligence (CDD) staat ook bekend als Know Your Customer (KYC). Het gaat er bij CDD of KYC om dat u precies weet met wie u zakendoet. Hierbij wilt u weten of de cliënt is wie hij zegt dat hij is. Dit kunt u doen door de identiteit vast te stellen en de identiteit te verifiëren.

Voor het verifiëren van de identiteit kunt u gebruik maken van een geldig legitimatiebewijs. Ook rechtspersonen kunnen zich legitimeren. Nederlandse rechtspersonen kunnen zich legitimeren met een uittreksel uit het KvK-register. Uiteraard zijn andere documenten uit betrouwbare en onafhankelijke bronnen ook mogelijk.

Het aangaan van een nieuwe zakenrelatie kan veel risico met zich meebrengen. Vandaar dat onderzoek nodig is voordat u de cliënt accepteert als zakenrelatie. CDD en KYC zijn methodes waarmee u de cliënt leert kennen en de risico’s die de cliënt met zich meebrengt in kaart kan brengen. Het volgen van een CDD-beleid is een teken van gezonde bedrijfsvoering. Voor financiële instellingen is het opstellen en volgen van een CDD-beleid ook een wettelijke verplichting.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

Onder andere financiële instellingen zijn verplicht om de identiteit van hun cliënten vast te stellen en te verifiëren. Deze wettelijke verplichting komt voort uit de Wwft. Het vaststellen en verifiëren van de identiteit zijn van belang voor het bestrijden en voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Door voldoende onderzoek te doen naar uw potentiële cliënten, kunt u voorkomen dat u zakendoet met de verkeerde cliënten.

Wie is de cliënt?

Wilt u de cliënt leren kennen, dan moet het duidelijk zijn wie de cliënt is. De Wwft geeft aan dat de cliënt de natuurlijk persoon of rechtspersoon is met wie u een zakelijke relatie aangaat. Het kan voorkomen dat het niet direct duidelijk is of de cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt of ten behoeve van een derde. U dient redelijke maatregelen te nemen, in lijn met het risicogebaseerde aanpak van de Wwft, om uit te zoeken namens wie de cliënt handelt. Handelt de cliënt ten hoeve van een derde, dan is de derde ook de cliënt.

Vertegenwoordigers

Wordt de cliënt vertegenwoordigd, dan dient u te verifiëren of de persoon bevoegd is om als vertegenwoordiger op te treden. Dit soort situaties komen bijvoorbeeld voor wanneer een rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon. Is de natuurlijk persoon een bevoegd vertegenwoordiger, dan wordt de rechtspersoon in teken van het cliëntenonderzoek behandelt als cliënt.

Risico’s in kaart brengen

Het in kaart brengen van de risico’s is een belangrijk onderdeel van de Wwft en het CDD-beleid. Maar met welke risico’s dient u rekening te houden? Artikel 2b van de Wwft verplicht instellingen om een risicobeleid te maken. Dit beleid bestaat uit risicofactoren uit bijlage III van de vierde anti-witwasrichtlijn. Dit zijn cliënt, product-, dienst-, transactie- of leveringskanaal gebonden en geografische risicofactoren. De Wwft-plichtige instelling dient de cliënt te toetsen aan deze risicofactoren. De risicobeoordeling dient vastgelegd te worden.

De Customer Diligence oplossing

Wilt u meer weten over de uitvoering van een cliëntenonderzoek en voldoen aan de verplichtingen van de Wwft? Zie hier onze Customer Due Diligence oplossing