Wat is de Relaties

tussen witwassen en andere misdrijven

Illegaal verkregen geld omzetten naar legaal geld heet witwassen. Er zijn verschillende technieken en methodes die criminelen kunnen gebruiken om geld wit te wassen. Hierin spelen digitale middelen en technologie een cruciale rol. Om witwassen te voorkomen is medewerking van verschillende landen nodig gezien witwassen veelal plaatsvindt op internationaal niveau. Witwassen van illegaal verkregen geld heeft een negatieve impact op de economie en het vertrouwen van burgers in het financieel stelsel.

Om witwassen te voorkomen zijn er nationale en internationale wetten en regelingen die aangeven welke maatregelen financiële instellingen moeten nemen. Financiële instellingen functioneren als poortwachter en hebben de taak om potentiële witwaspraktijken te signaleren.

Het witwassen van geld gaat vaak gepaard met andere misdrijven. Immer is zwart geld verkregen vanuit misdrijven. Voorbeelden van deze misdrijven zijn corruptie, omkoping, mensenhandel, smokkel en illegale handel van dieren en planten. We gaan hieronder in op de relatie tussen witwassen en overige misdrijven.

Witwassen en corruptie

Witwassen wordt vaak geassocieerd met corruptie. Criminelen proberen geld dat is verkregen door corruptie wit te wassen. Bij bijvoorbeeld wapensmokkel en drugshandel wordt corruptie gebruikt om deze misdrijven mogelijk te maken. De winsten uit corruptie zijn illegaal verkregen. Witwaspraktijken worden ingezet om dit illegaal verkregen geld legaal te maken.

Witwassen en smokkelen

We kennen verschillende smokkelmisdrijven zoals wapensmokkel, mensenhandel en drugssmokkel. Deze misdrijven gaan vrijwel altijd gepaard met geld. Zo ontvangen criminelen geld voor het smokkelen van goederen of mensenhandel. Er gaat veel geld om in mensenhandel en het smokkelen van goederen. Dit heeft een grote impact op de economie.

Witwassen en illegale handel van beschermde dieren

Er kan zeeën van geld worden verdiend in de handel van beschermde diersoorten. Echter kan deze handel negatieve gevolgen hebben voor de natuur. Om de natuur zoveel mogelijk te beschermen is het niet toegestaan om onbeperkt te handelen in bepaalde dieren. Criminelen zijn vaak geïnteresseerd in de handel van ivoor, neushoornhoorn of slangenhuid. Er gaan miljoenen euro’s om in de handel van deze goederen. Criminelen willen zoveel mogelijk van deze omzet behouden. Vandaar dat ze witwaspraktijken inzetten om weinig of geen belasting te betalen.

Als zwart geld niet wordt witgewassen

Criminelen die illegaal verkregen geld gebruiken, zonder dat het is wit gewassen, worden makkelijker “gepakt”. Doordat de herkomst van het geld zodanig onlogisch is, is er geen andere verklaring mogelijk dan dat het geld verkregen is vanuit misdrijven. Criminelen verrichten vaak relatief kleine transacties om het geld om te zetten naar legaal geld. Het illegaal verkregen geld is ook vaak verspreid over verschillende rekeningen wereldwijd. Technieken die worden gebruikt om het geld naar het buitenland over te brengen zijn: bankoverschrijvingen, valutawisselingen en muilezelrekeningen.

Voorkomen van witwassen

Dit waren een aantal situaties wanneer witwassen wordt gebruikt in combinatie met andere misdrijven. Om dit te voorkomen moeten financiële instellingen zich houden aan wet- en regelgeving. In Nederland komt dat neer op het uitvoeren van een gedegen cliëntenonderzoek. Middels het cliëntenonderzoek moeten transacties en mensen naar voren komen die actief zijn in het criminele circuit met betrekking tot witwassen.

De Customer Diligence oplossing

Wilt u meer weten over de uitvoering van een cliëntenonderzoek en voldoen aan de verplichtingen van de Wwft? Zie hier onze Customer Due Diligence oplossing