Het UBO-register en de Wwft

 Wwft en het UBO-register

Het UBO-register is 27 september 2020 live gegaan maar het register is geen “nice-to-have”. De komst van het register heeft invloed op de manier waarop Wwft-plichtige instellingen hun cliëntenonderzoek uitvoeren. Het raadplegen van het UBO-register is vanaf 27 september 2020 een standaard onderdeel geworden van het cliëntenonderzoek.

Organisaties hebben 18 maanden de tijd om hun UBO’s op te geven. De komende tijd zullen waarschijnlijk geen UBO’s worden gevonden in het UBO-register. Dat betekent niet dat het UBO-register de komende 18 maanden niet geraadpleegd hoeft te worden. Als Wwft-plichtige organisatie moet u aantonen dat het UBO-register geraadpleegd is. Deze inspanning legt u vast in het dossier van uw cliënt.

Kunt u geen UBO vaststellen, dan dient u een pseudo-UBO vast te stellen. U dient wel aan te tonen dat u redelijke maatregelen heeft getroffen om de UBO vast te stellen, voordat u een pseudo-UBO vaststelt. Vanwege de komst van het UBO-register, is de definitie van UBO nog belangrijker geworden. Wie de UBO is kan namelijk verschillen per vennootschap of andere juridische entiteiten.

Nadat u het UBO-register heeft geraadpleegd in kader van het cliëntenonderzoek, bent u nog niet klaar met verzamelen van UBO-informatie. Een aanvulling op de Wwft (artikel 3, lid 15) geeft aan dat u niet uitsluitend mag uitgaan van de UBO-informatie uit de KVK. U bent verplicht nog een bron te raadplegen om UBO-informatie te verzamelen.

Wanneer u meer informatie heeft verzameld, kan het voorkomen dat de informatie die u heeft gevonden niet gelijk is aan de UBO-informatie uit de KvK. U bent dan verplicht om de verschillen door te geven aan de KvK.

UBO-register whitepaper

Wilt u weten wat het UBO-register betekent voor een Wwft-instelling? Download dan hier onze whitepaper