PEP status veranderd tijdens de samenwerking, wat nu?

De Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (juli,2020) van het Ministerie van Financiën, geeft aan:

“Wwft-instelling is verplicht om redelijke maatregelen te nemen om de gegevens die inzake het cliëntenonderzoek worden verzameld, actueel te houden………………………… Ook het risicoprofiel van de cliënt dient actueel te worden gehouden. Hoe hoger het risico dat een cliënt met zich brengt, hoe vaker de gegevens van het cliëntenonderzoek geactualiseerd dienen te worden.”

Artikel 8, elfde lid, Wwft.

Houdt de risicoclassificatie up 2 date

De Customer Due Diligence Oplossing ondersteunt in de uitvoering van het cliëntenonderzoek. Met deze tool controleert u snel en eenvoudig of een persoon een politiek prominent persoon is of op een internationale sanctielijst staat. Gebruik deze informatie om een risicoprofiel toe te wijzen aan de cliënt.

De Wwft stelt dat u het cliëntenonderzoek en het risicoprofiel actueel moet houden. Nu kunt u binnen de Customer Due Diligence Oplossing exact aangeven met welke interval de reviewmomenten van cliënten met een bepaald risicoprofiel moeten plaatsvinden. Stel dit binnen de oplossing naar wens in en ontvangt tijdig een notificatie wanneer een cliënt gereviewd moet worden.

Houdt de overzicht met behulp van de takenlijst

De Customer Due Diligence Oplossing is ook uitgebreid met een takenlijst. In de nieuwe takenlijst vindt u gevallen die uw aandacht nodig hebben, zoals het reviewen van een cliënt. Heeft uw cliënt nog geen risicoprofiel, dan vindt u deze taak ook terug in de takenlijst.

Op dit moment vindt u deze twee taken in de takenlijst. De takenlijst maakt inzichtelijk welke handelingen u nog moet verrichten.</p>

De risicoclassificatie (risicoprofielen) instellingen maken het opzetten en bijhouden van de reviewmomenten makkelijk. Alles wordt automatisch opgeslagen in het dossier van de betreffende cliënt. U kunt zo altijd aantonen hoe vaak u reviewt, wanneer u heeft gereviewd en wat de uitkomsten waren van de reviews.

Customer Due Diligence Dossierbeheer

Het Customer Due Diligence Dossierbeheer is de perfect oplossing voor het bijhouden en vastleggen van de cliëntonderzoeken en reviewmomenten. Om te voldoen aan de bewaarplicht houden wij alle dossiers minstens 5 jaar voor u beschikbaar. De dossierbeheer oplossing legt het hele proces van het cliëntenonderzoek, de zoektermen en het reviewen vast. Deze oplossing zorgt ervoor dat u aantoonbaar aan de verplichtingen van de Wwft en de bewaarplicht voldoet

De Customer Diligence oplossing

Wilt u meer weten over de uitvoering van een cliëntenonderzoek en voldoen aan de verplichtingen van de Wwft? Zie hier onze Customer Due Diligence oplossing