Gratis Wwft consult

Moet u voldoen aan de Wwft maar u weet niet precies waar u moet beginnen? In een gratis consult brengen wij uw huidige klantacceptatieproces in beeld en ontvangt u een advies om Wwft compliant te worden.

Wat is de Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is van toepassing op makelaars en financiële kantoren en professionals. Deze professionals en kantoren dienen maatregelen te nemen voordat ze beginnen met het verlenen van hun dienstverlening.

Het doel van de Wwft

Het doel voor een Wwft-plichtige kantoor is om geen zaken te doen met klanten die betrokken zijn bij witwassen of terrorismefinanciering. Het grotere doel is om bedrijven, personen en netwerken in kaart te brengen die betrokken zijn bij witwassen en terrorismefinanciering. Immers vindt witwassen en terrorismefinanciering vaak plaatst op internationaal niveau.

Onverwijld transacties melden

Wat zijn de algemene Wwft maatregelen

De Wwft maatregelen richten zich op een aantal cruciale onderdelen om witwassen en terrorismefinanciering zo goed mogelijk te bestrijden. Zo dient een Wwft-plichtig kantoor alle betrokken personen en entiteiten te identificeren zodat ze exact weten met wie ze zaken doen. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence (CDD) of Know Your Customer (KYC) genoemd.

Wanneer alle personen en entiteiten in kaart zijn gebracht, dienen ze worden gescreend op bepaalde risico’s. Dit risico-onderzoek kan bepalend zijn of de klant wordt geaccepteerd. Het risico-onderzoek helpt ook bij vaststellen hoe intensief deze klant gemonitord moet worden.

 

Risicogebaseerde aanpak

De Wwft is gebaseerd op een risicogebaseerde aanpak. Dat betekent dat u minder energie en tijd hoeft te stoppen in klanten die weinig risico met zich meebrengen. Tegelijk dient u dus ook meer energie en tijd te stoppen in klanten die veel risico met zich meebrengen. De meeste klanten weinig risico met zich mee. Het is daarom verstandig om het risicogebaseerde deel van de Wwft goed in te zetten, zodat de naleving van de Wwft niet langer hoeft te duren dan nodig.

Branche en kantoor specifiek risicobeleid

De eerste stappen van de Wwft geven aan dat u de klant dient te identificeren en de identiteit dient te verifiëren. Vaak gebeurd dat aan de hand van kopie legitimatie en een uittreksel KvK-register. Ontmoet u klanten niet op kantoor, dan is het niet mogelijk om een kopie te maken van het legitimatiebewijs. Gelukkig zijn er overige methodes waarmee een identiteit geverifieerd kan worden. Afhankelijk van uw kantoor en werkwijze kunnen er methodes worden ingezet die praktisch in gebruik zijn.

Het ontvangen van een kopie legitimatie per e-mail is niet goed genoeg voor de Wwft.

Risicofactoren

 U dient de klant te toetsen op een risicofactoren om het risiconiveau te bepalen. De Wwft heeft een aantal verplichte risicofactoren zoals de PEP-status controleren. Naast de verplichte risicofactoren dient u ook te controleren op risicofactoren die specifiek voor u van toepassing zijn. Om deze risicofactoren samen te stellen houdt u rekening met uw branche, kantoorgrootte en type klanten. Stel de juiste risicofactoren samen zodat het risico-onderzoek zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden.

Vrijblijvend gesprek met Customer Diligence

Wilt u weten of u de Wwft correct naleeft of weet u niet waar u moet beginnen als het aankomt op de Wwft? In een gesprek loopt onze specialist samen met u uw Wwft beleid/proces door en brengt eventuele verbeterpunten in kaart. Onze specialist houdt rekening met uw branche, omgeving en doelgroep. Ons doel is om de Wwft zo makkelijk mogelijk te maken. Na het gesprek ontvangt u een gratis adviesdocument. In dit document geeft de specialist aan wat u al goed doet en wat de verbeterpunten zijn. Het doel is om u van informatie te voorzien zodat u direct aan de slag kunt om Wwft compliant te zijn.

Vraag hier een vrijblijvend consult aan