Wat betekent ogebruikelijke transacties onverwijld melden

Over het melden van ongebruikelijke transacties geeft de Wwft (artikel 16, lid 1) het volgende aan:

Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, aan de Financiële inlichtingen eenheid.

De kern van het melden ligt op “onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden”.

Hieruit zou u kunnen opmaken dat er geen nader onderzoek nodig is wanneer een transactie ongebruikelijk is. Ook wanneer de client mogelijk een goede verklaring heeft, dient de transactie gemeld te worden bij de FIU-NL.

Op deze manier heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) altijd gehandhaafd. Er zijn namelijk boetes uitgedeeld voor het niet direct melden van een ongebruikelijke transactie. Nu heeft de rechtbank Rotterdam een aantal boetes teruggedraaid. De rechter heeft aangegeven dat er onvoldoende grondslag was om de boetes op te leggen. De BFT had gehandeld naar de objectieve indicatoren uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en artikel 16, lid 1 Wwft.

De aanleiding voor het terugdraaien van boetes kwam uit een rechtszaak. Een administratiekantoor kreeg hoogte van contante stortingen en factuur bij de bestuurder van de client. De contante storting is volgens de objectieve indicatoren een ongebruikelijke transactie. Het administratiekantoor heeft de client verzocht om duidelijkheid maar heeft dit leidde helaas niet tot meer duidelijkheid. Vervolgens heeft het administratiekantoor de transacties als ongebruikelijk gemeld. De BFT was het hier niet mee eens en vond dat de navraag van het kantoor niet nodig was. Immers had het administratiekantoor de transactie onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter bekend werd moeten melden.

De algemene leidraad Wwft is wat genuanceerder dan de handhaving van de BFT. In de leidraad wordt aangegeven dat “Onverwijld” betekent zo snel als mogelijk bij een zorgvuldige afweging. De leidraad biedt Wwft-instellingen dus de ruimte waar nodig onderzoek te doen om vast te kunnen stellen of een transactie ongebruikelijk is.

De rechter volgende de leidraad in deze en draaide vervolgens een aantal boetes van de BFT terug.

Wwft-instellingen dienen de objectieve indicatoren te gebruiken om vast te stellen of een transactie ongebruikelijk is. De risicogebaseerde aanpak van de Wwft geeft u de ruimte, indien nodig om een verklaring op te vragen bij uw client.

De Customer Diligence oplossing

Wilt u meer weten over de uitvoering van een cliëntenonderzoek en voldoen aan de verplichtingen van de Wwft? Zie hier onze Customer Due Diligence oplossing