Wwft in de kunsthandel

De kunsthandel valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Deze wet is van toepassingen op ondernemers in de kunst zoals galeries, veilinghuizen en handelaren. Deze ondernemers moeten cliëntenonderzoeken (CDD) uitvoeren en eventuele ongebruikelijke transacties melden.

Wanneer valt de kunsthandel onder de Wwft?

De Wwft geeft aan dat alle bemiddelaars (tussenpersonen) bij aan- of verkoop van kunst ongeacht het bedrag moeten voldoen aan de Wwft. Ook personen en bedrijven die kunst kopen of verkopen, als de transactie boven de € 10.000 en in contanten is, vallen onder de Wwft. Vanaf januari 2020 zijn er wat wijzigingen doorgevoerd. Zo moeten ondernemers die kunst opslaan nu ook voldoen aan de verplichtingen van de Wwft. Het contante criterium is komen te vervallen. De manier van betalen, contant of giraal, is niet meer van belang. We kunnen vaststellen dat bijna alle ondernemers in de kunstsector moeten voldoen aan de verplichtingen van de Wwft.

Waarom geldt de Wwft voor de kunsthandel?

De Wwft ziet toe op branches en werkzaamheden die gevoelig zijn voor witwassen of terrorismefinanciering. De kunsthandel is op een aantal punten aantrekkelijk voor witwassen. De identiteit van de koper of verkoper wordt zelden vastgelegd. De prijs van een kunststuk is van veel factoren afhankelijk en dus moeilijk te controleren. Dit maakt het aantrekkelijk om illegaal verkregen geld om te zetten in kunst.

Wilt u weten hoe u kunt voldoen aan de Wwft? Bekijk onze Wwft Check.

De Customer Diligence oplossing

Wilt u meer weten over de uitvoering van een cliëntenonderzoek en voldoen aan de verplichtingen van de Wwft? Zie hier onze Customer Due Diligence oplossing