Anti-witwasrichtlijn

Wat is een anti-witwasrichtlijn?

De anti-witwasrichtlijnen voorschrijven preventieve maatregelen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Deze maatregelen worden opgesteld door het Europese parlement. Witwassen en het financieren van terrorisme vinden regelmatig plaats op internationaal niveau. Maatregelen op nationaal niveau zullen dus minder effectief zijn. De anti-witwasrichtlijnen bestaan daarom uit Europese richtlijnen en internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF).

Wat is de invloed van de anti-witwasrichtlijn op de Wwft?

De vierde anti-witwasrichtlijn trad op 25 juli 2018 in werking. Deze anti-witwasrichtlijn is vervolgens geïmplementeerd in Nederland. Per 21 mei 2020 is de vijfde anti-witwasrichtlijn 2018/843 (AMLD5) geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De anti-witwasrichtlijnen verplichten lidstaten om hun wetgeving op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme aan te passen in lijn met de richtlijn.

Wat zijn de laatste wijzigingen in de anti-witwasrichtlijnen?

De belangrijkste wijzigingen in de Wwft hebben betrekking op virtuele valuta, maatregelen met betrekking tot hoog risico derde landen, anonieme prepaidkaarten en informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten. Vereisten ten aanzien van het registreren van informatie over uiteindelijke belanghebbenden en het Verwijzingsportaal Bankgegevens worden in andere wetten geïmplementeerd. Customer Diligence geeft inzicht in de nieuwe wettelijke vereisten en acties die instellingen moeten ondernemen om deze vereisten te implementeren in hun beleid, procedures en processen.

Meer weten over de Wwft?

Customer Diligence heeft de belangrijkste onderdelen van de Wwft op een rijtje voor u. Ga naar deze pagina via de Wwft informatie knop