Wwft: Clientacceptatie beleid

Wat is het cliëntacceptatie proces?

Op basis van de identiteit, aard en grond van de potentiële zakenrelatie en de af te nemen producten of dienstverlening wordt besloten of een zakenrelatie wordt geaccepteerd. Deze informatie wordt ook gebruikt om een inschatting te maken over de risico’s die de zakenrelatie met zich meebrengt.

Brengt de zakenrelatie een onacceptabel hoog risico met zich mee, dan wordt de zakenrelatie niet geaccepteerd. Een hoog risico is bijvoorbeeld wanneer de zakenrelatie banden heeft met een risicoland zoals Noord-Korea of voorkomt op een internationale sanctielijst. Zijn er vermoedens of indicaties dat de zakenrelatie betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering, dan is een Wwft-plichtige instelling verplicht dit te melden aan de Financiële Inlichtingen Dienst Nederland (FIU-Nederland). Brengt de zakenrelatie een verhoogd risico met zich mee, dan kan de zakenrelatie wel geaccepteerd worden. Echter is de instelling wel verplicht om extra maatregelen te treffen. Het zal vaak voorkomen dat de zakenrelaties een laag of normaal risico met zich meebrengt. Deze zakenrelaties kunnen zonder zorgen worden accepteren.

Hoe stelt u de risico’s vast?

Bij het vaststellen van de risico’s die een zakenrelatie met zich meebrengt, mag u gebruik maken subjectieve factoren. U mag uw vermoedens meenemen in uw risico inschatting. Een Wwft-plichtige instelling dient niet alleen te kijken naar de standaardkenmerken zoals hierboven beschreven maar ook het totaalbeeld van de zakenrelatie.

Lees onze Risicobeleid whitepaper om meer te leren over het in kaart brengen van de risico’s