Wwft: Compliance

Wat is compliance?

Compliance betekent simpelweg “naleving”. De term compliance is in de financiële sector van toepassing op de bedrijfsvoering van een instelling. Een instelling is compliant wanneer de wettelijke verplichtingen, richtlijnen en CDD-beleid die van belang zijn voor de integriteit van de instelling worden gevolgd. Het beschermen van de integriteit is een belangrijk punt geworden voor veel instellingen. Er vinden veel ontwikkelingen plaats binnen de financiële sector. De producten worden namelijk steeds complexer, groepsstructuren worden meer ingewikkeld en de geldstromen zijn niet altijd duidelijk. Het is in het belang van de Wwft-plichtige instelling om onderzoek te doen naar de cliënt, het bedrijf en de producten of diensten.

Uit welke handelingen bestaat CDD?

In een CDD-beleid dient u in ieder geval de volgende onderdelen op te nemen:

  • Identificeren en verifiëren van de cliënt;
  • De identificatie en eventueel verificatie van de uiteindelijke belanghebbende;
  • Vaststellen van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie;
  • Risico’s in kaart brengen middels risicobeleid;
  • Reviewen van cliënten en rekeningen;
  • Transacties monitoren.

Wat betekent CDD voor u als Wwft plichtige instelling

Het uitvoeren van een CDD-beleid is van belang voor de reputatie en integriteit van uw kantoor. Voor elke onderneming is vertrouwen erg belangrijk. Schending van het vertrouwen kan namelijk negatieve gevolgen hebben op de afname van producten en diensten.

Het uitvoeren van een CDD beleid is niet alleen van belang voor uw kantoor. Het gaat ook om de reputatie en integriteit van het financiële stelsel. Toezichthouders gaan langs bij financiële instellingen om te controleren of de wet- en regelgeving met betrekking tot Wwft wordt nageleefd. Het niet volgen van een CDD-beleid kan resulteren in een boete.

Gratis onze Wwft oplossing uitproberen? 

Met behulp van onze CDD-oplossing heeft u een volledige cliëntenonderzoek uitgevoerd binnen een aantal minuten.