Wwft: Customer Due Diligence (CDD)

Customer Due Diligence (CDD)

Customer Due Diligence (CDD) wordt ook het ‘know your customer-’ of ‘ken uw klant’-beginsel genoemd. Om een cliënt te leren kennen, wilt een instelling onder andere weten; wie is hun cliënt, wie zijn de beslissing bevoegde, wie zijn de uiteindelijke belanghebbende en brengt de cliënt mogelijk risico’s met zich mee.

Middels een CDD-onderzoek kan de Wwft-plichtige instelling de risico’s die de cliënt met zich meebrengt in kaart brengen en beheersen.

Wat is het doel van CDD?

CDD is een methode om de cliënten beter te leren kennen. De risico’s die komen bij het aangaan van een zakenrelatie dienen vooraf geïdentificeerd, beoordeeld en gekwalificeerd te worden. Betreffende instelling neemt dan passende maatregelen om de geconstateerde risico’s te mitigeren. Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabel niveau aan risico’s met zich meebrengt. Dan wil de Wwft-plichtige instelling geen zakelijke relatie aangaan met de cliënt.

CDD-risico’s

Hoe groter het (ingeschatte) risico dat een cliënt met zich meebrengt, des meer en intensiever zijn de maatregelen die een Wwft-plichtige instelling moet treffen. Dat is de risicogebaseerde benadering waar de Wwft op is gebaseerd. Voer meer en intensievere maatregelen uit bij cliënten waar het nodig is en minder intensieve maatregelen bij cliënten waar het risico laag is. Het uitvoeren van een CDD-beleid is van belang voor de reputatie en integriteit van uw kantoor. Voor elke onderneming is vertrouwen erg belangrijk. Schending van het vertrouwen kan namelijk negatieve gevolgen hebben op afname van producten en diensten.

Gratis onze Wwft oplossing uitproberen?