Wwft: FAFT

Wat is de FAFT?

De Financial Action Task Force (FATF) on money laundering is opgericht door de G-7. De FATF richt zich op de internationale bestrijding en voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Landen die lid zijn van de FATF, waaronder Nederland, moeten zich houden aan de aanbevelingen van de FATF. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

De activiteiten van de FATF zien toe op:

Het vaststellen van een internationale standaard ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme en de beoordeling van de implementatie van deze standaard (mutual evaluation proces): De FATF heeft 40 aanbevelingen opgesteld en verwacht dat landen deze implementeren in nationale wet- en regelgeving en dit systeem effectief is in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. FATF voert periodiek evaluaties uit om te zien in hoeverre landen aan de aanbevelingen voldoen.

Het opstellen van leidraden, best practices en typologieën [1] die landen en instellingen ondersteunen bij de implementatie van de standaard en bijdragen aan het identificeren van nieuwe risico’s op het gebied van witwassen en de financiering van terrorisme.

Het identificeren van hoog risico of niet-coöperatieve landen (zwarte en grijze lijsten) waarbij een hoger risico op witwassen en terrorismefinanciering bestaat. FATF stelt drie keer per jaar een lijst op met landen die de FATF-aanbevelingen onvoldoende hebben geïmplementeerd en verwacht van de leden dat adequate maatregelen worden genomen om de risico’s gerelateerd aan deze landen, te mitigeren.

wanneer bent u compliant?

Meer weten over de Wwft?

Op onze Wwft pagina vindt u alle aspecten van de Wwft.