Wwft: Objectieve en subjectieve indicatore

risicofactoren wwft

Wat zijn objectieve indicatoren

Een van de maatregelen van de Wwft is het melden van ongebruikelijke transacties. Hiervoor dient de Wwft-instelling te letten op reeds verrichte en voorgenomen transacties. Er hoeft geen direct verband te zijn tussen de transactie en de werkzaamheden van de Wwft-instelling. Passieve betrokkenheid kan ook leiden tot een meldplicht.

Wanneer is een transactie ongebruikelijk volgens objectieve indicatoren?

Een Wwft-instelling dient een transactie te beoordelen aan de hand van indicatoren uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. In de bijlage vindt u per type Wwft-instelling een overzicht van relevante indicatoren. Deze indicatoren bevatten over het algemeen een grensbedrag dat bepaald wanneer een transactie gemeld moet worden bij de FIU-NL.

Wanneer is een transactie ongebruikelijk volgens subjectieve indicatoren

Heeft de Wwft-instelling vermoedens dat een transactie verband houdt met witwassen of financieren van terrorisme, dan mag dit ook gemeld worden bij de FIU-NL. Dit wordt de subjectieve indicator genoemd. Hierbij mag de Wwft-instelling gebruik maken van haar onderbuik gevoel.

Wanneer moet monitoring op de transacties plaatsvinden?

Er dient voortdurend controle plaats te vinden op het rekeninggebruik, de transacties en de overige activiteiten van de cliënt. De verrichte transacties en bedrijfsactiviteiten van de cliënt dienen vergeleken te worden met de aard van de cliënt. Zodoende moet vastgesteld worden of de transacties en de bedrijfsactiviteiten passen bij de aard. Monitoring heeft nog een doel. Middels monitoring kan worden vastgesteld of een transactie ongebruikelijk is.

wat zijn objectieve risicofactoren

Voorbeelden van objectieve indicatoren

  • Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.
  • Een contante storting voor een bedrag van € 10.000,– of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).

Bekijk hier het uitvoeringsbesluit:

Meer weten over de Wwft?