Toezichthouders Wwft

Het toezicht op de naleving van de Wwft wordt uitgevoerd door verschillende toezichthouders:

Branche Toezichthouder
Verkopers van goederen, bemiddelaars bij
aan- en verkoop van goederen,
makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken,
taxateurs van onroerende zaken, exploitanten van
pandhuizen en domicilieverleners
Belastingdienst/bureau Toezicht Wwft
Kredietinstellingen, financiële
instellingen, geldtransactiekantoren,
levensverzekeraars, trustkantoren,
casino’s en creditcardmaatschappijen
De Nederlandsche Bank
Beleggingsondernemingen,
beleggingsinstellingen en financiële
dienstverleners bij levensverzekeringen
Autoriteit Financiële Markten
Registeraccountants, accountant-
administratieconsulenten,
belastingadviseurs, administratiekantoren,
juridische dienstverleners,
advocaten en notarissen
Bureau Financieel Toezicht

Nederlandse orde van advocaten

Markt voor de kansspelen De Kansspelautoriteit

Meer Wwft informatie

Wilt u meer weten over de Wwft? Customer Diligence heeft de belangrijkste onderdelen van de Wwft op een rijtje voor u. Ga naar deze pagina via onderstaande knop