Witwassen en de Wwft

Wanneer is er sprake van witwassen?

Het witwassen van illegaal verkregen geld is een ernstig misdrijf. Financiële instellingen willen uiteraard niet betrokken raken bij witwassen, terrorismefinanciering of andere misdrijven.

Geld dat wordt verkregen uit criminele activiteiten kan beperkt worden gebruikt. Dit komt doordat de herkomst van het geld niet duidelijk is. Legaal geld kan wel normaal worden gebruikt. We spreken over witwassen wanneer illegaal verkregen geld omgezet wordt naar legaal geld. Het Anti Money Laundering Centre (ALMC) definieert witwassen als volgt:

Witwassen is het verbergen en/of een schijnbaar legale status geven aan een voorwerp (meestal geld of goederen) dat afkomstig is uit een misdrijf, zodat het besteed en geïnvesteerd kan worden in de bovenwereld.

Witwassen

Waar komt de term “witwassen” vandaan?

De term witwassen is afkomstig van de Engelse term money laundering. Dat betekent letterlijk geld wassen. Deze Engelse term is afkomstig uit de Verenigde Staten.

De FIU-Nederland omschrijft witwassen als:

‘Het (doen) verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Het doel van witwassen is het versluieren van de herkomst van geld’.

Vaak worden er buitenlandse bankrekeningen gebruikt voor het witwassen van geld.

Belastingontduiking en ontwijking

In de fiscale branche wordt gesproken over belastingontduiking en belastingontwijking. Deze begrippen worden door men vaak als synoniemen gebruikt. Dit is niet terecht. De betekenissen van deze begrippen verschillen namelijk enorm van elkaar.

Belastingontduiking is in strijd met de wet. Belastingontduiking is het niet (volledig) nakomen van belastingverplichtingen. Voorbeelden hiervan zijn het achterhouden van informatie bij belastingaangifte of het opgeven van onjuist informatie bij een aangifte.

Belastingontwijking is het ontwijken van belasting op een legale manier. Voorbeelden hiervan zijn verhuizen naar het buitenland of tanken in het buitenland.

Meer over de Wwft

Wilt u meer weten over de Wwft? Customer Diligence heeft de belangrijkste onderdelen van de Wwft op een rijtje voor u. Ga naar deze pagina via onderstaande knop