Wwft: Bewaarplicht

Wat is de bewaarplicht?

De Wwft verplicht Wwft-plichtige instellingen gegevens, informatie en document die zij vergaren in het kader van het cliëntenonderzoek te registeren en te bewaren. Alle gegevens moeten op een toegankelijke en opvraagbare manier voor een periode van vijf jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakenrelatie of transactie worden bewaard. Meldingen van ongebruikelijke transacties dienen ook vijf jaar bewaard te worden na het melden van de ongebruikelijke transactie.

In ieder geval dienen de volgende gegevens op een opvraagbare manier te worden vastgelegd:

Natuurlijke personen UBO
  • De identiteit van de cliënt, in ieder geval de geslachtsnaam en voornamen; en
  • De (redelijke) maatregelen die zijn genomen om de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende te verifiëren en de documenten die op deze manier zijn verkregen.
Vennootschappen of andere juridische entiteiten
  • De statutaire naam, handelsnaam, rechtsvorm, volledige adres en het land van statutaire zetel
  • Is de vennootschap of andere juridische entiteit geregistreerd bij de KvK, dan bewaart u het KvK-nummer die gebruikt is om de identiteit te verifiëren
  • De geslachtsnaam, voornaam en geboortedatum van de persoon die de betreffende organisatie vertegenwoordigt.
Natuurlijke personen van een vennootschap
  • De identiteiten van de cliënt, in ieder geval de geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, het volledige adres en land van vestiging.
  • De geslachtsnaam, voornaam en geboortedatum van de persoon die optreedt als vertegenwoordiger
  • Het nummer, datum en plaats van afgifte van het document wat gebruikt is voor het verifiëren van de identiteit
  • De aard van de dienstverlening

Gratis onze Wwft oplossing uitproberen? 

Met behulp van onze CDD-oplossing heeft u een volledige cliëntenonderzoek uitgevoerd binnen een aantal minuten en veilig opgeslagen in een dossier.