Het UBO-register

Het UBO-register

Het UBO-register en de Wwft  Wwft en het UBO-register Het UBO-register is 27 september 2020 live gegaan maar het register is geen “nice-to-have”. De komst van het register heeft invloed op de manier waarop Wwft-plichtige instellingen hun cliëntenonderzoek uitvoeren....
Wwft in de kunsthandel

Wwft in de kunsthandel

Wwft in de kunsthandel De kunsthandel valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Deze wet is van toepassingen op ondernemers in de kunst zoals galeries, veilinghuizen en handelaren. Deze ondernemers moeten...